LGS’DE TÜRKİYE BİRİNCİSİ YİNE ALTINYILDIZDA

 

Nevşehir'in eğitimde parlayan yıldızı Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencisi Eymen ÖNÜGÖREN resmi olmayan sonuçlara göre LGS de tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye 1.liği elde etmiştir. 0-5 yanlış yapan toplam 25 öğrencimiz bulunmaktadır.

2 Haziran 2023 Pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sistemi sınavında Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencisi Eymen ÖNÜGÖREN resmi olmayan sonuçlara göre tüm soruları doğru yaparak Türkiye 1.liği elde etmiştir. 1 yanlış, 2 yanlış, 3 yanlış ve 4 yanlış ile devam eden çok sayıda öğrenci olduğunu dile getiren, Kurum müdürümüz Sayın AHMET ÜNAL yaptığı açıklamada: “Gelenek yine bozulmadı, başarının ismi yine Altınyıldız İlköğretim Kurumu olmuştur. Altınyıldız İlköğretim Kurumu kurulduğu günden bugüne Ortaöğretime geçiş sınavlarında 63 Türkiye 1.liği elde etmiş ve okul puan ortalamaları ile yıllardır Nevşehir 1.si okul olmuştur. Elde ettiği sınav puan ortalamaları ile akademik olarak, sosyo-kültürel alanlardaki başarıları ve Türkiye’nin en iyi okul kampüslerinden birine sahip olan Altınyıldız Eğitim Kurumları öğrencilerine sunduğu mükemmel öğretim imkânları, sosyal yaşam alanlarıyla ‘aklın ve bilimin ışığında’ Türkiye’nin geleceğini yetiştirmeye devam ediyor ve Nevşehir'in ve Türkiye'nin öncü okulu olmaya devam etmektedir.

Öğrencilerimizi 2024 LGS sınavlarına hazırlayan fedakâr öğretmenlerimize, bizlere desteklerini esirgemeyen saygıdeğer velilerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimizi kutluyor, bundan sonraki öğretim hayatlarında başarılar diliyorum.’ ifadelerine yer verdi.


Türkçe Zümresi

2024 LGS Türkçe sorularında okuma becerileri belirleyiciydi. Metindeki işlem basamaklarını takip etmeye dayalı sorular ile tablo/grafik soruları analitik düşünme becerisi gelişmiş olan öğrenciler için uygundu. Bakanlığın yayınladığı kazanımlardan bazılarının soru olarak karşımıza gelmediği görüldü. Genel olarak ipucu yakalama ve zaman yönetimi bakımından Türkçe sorularının belirleyici branş olduğu söylenebilir.

Matematik Zümresi

2024 LGS Matematik soruları konuları açısından dengeli bir dağılım göstermektedir. Geçen yıllarda yapılan LGS sınavlarında olduğu gibi bu yıl da sınavdaki sorularda öğrencilerin soruları somutlaştırabilmeleri, daha rahat yorum yapabilmeleri için şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanılmıştır. Sorular geçmiş yıllarda uygulanan sınavlardaki sorularla ve MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla paralellik göstermekle birlikte bu yıl soruların ifadelerinin daha açık ve net olduğu gözlenmektedir. Düzenli çalışan, MEB örnek sorularını ve geçmiş yıllarda çıkan soruları çözen, sınavın kapsadığı kazanımlara hâkim olan bir öğrencinin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur."

Fen Bilimleri Zümresi

Sınav sorularının bilgi hâkimiyeti ve yorum becerisini ölçmeye yönelik olduğu görülmektedir. Deneysel düzeneklerin ve günlük yaşamdan örneklerin kullanıldığı, metin, grafik ve görsellerin yer aldığı sorular öğrencilerimizin karşısına çıkmıştır. Müfredat ve kazanımlara hâkim, okuduğunu anlayarak yorum yapabilen öğrencilerin zorlanmadan başarılı bir şekilde yapabilecekleri bir sınav uygulaması olmuştur.

İngilizce Zümresi

Bu yılki İngilizce dersi soruları Milli Eğitim Bakanlığının konu ve kazanımları ile uyumludur. Sınavda diyalog sorularına ağırlık verilmiş ve verilen diyaloglara bağlı kalarak çıkarımlar yapılması istenmiştir. Cümle yapıları ve soru kökleri gayet anlaşılır ve yapılabilirlik düzeyleri yüksekti. Kısaca okuma-anlama becerisi iyi olan, yeterli kelime ve İngilizce kalıplara hâkim olan öğrencilerin İngilizce bölümünü rahatlıkla tamamladığını söyleyebilirim.

Sosyal Bilgiler Zümresi

2024 LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularında sınav kapsamında yer alan ünitelerin hepsinden soru sorulmamıştır. Paragraflar da alıntı metinler kullanılmıştır. Neden sonuç ilişkisi kurabilen öğrencilerin rahat bir şekilde cevap verebileceği sorulardan oluşmaktadır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümresi

Din kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları geçmiş yıllara göre biraz daha zordu. Soruların tamamı bilginin yorumu şeklindeydi. Bununla birlikte ayet ve hadislerin, örnek olayların konu bağlantılarına hâkim olmayan öğrencileri eleyecek şekildeydi. Kavram ve tanımları bilmelerinin önemini şıkları eleme safhasında görüyoruz. Genel olarak kazanımlara uygun fakat konu dağılımı 1.ve 2. ünite ağırlıklıydı. Özetle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının tamamen bilgiden bağımsız olmadığı kanaatindeyim. Dini ve ahlaki bilgileri örnek olaylar, ayet ve hadisler üzerinden bağlantı kurarak ölçmeye yönelik, mantık muhakeme becerilerini test etmeyi amaçlayan bir yapıda olduğu görüşündeyim.

Haberi Paylaş: