ALTINYILDIZ İLKÖĞRETİM KURUMUNDAN

LGS DEĞERLENDİRMESİ

Türkçe Zümresi

2023 LGS Türkçe sorularında okuma becerileri belirleyiciydi. Metindeki işlem basamaklarını takip etmeye dayalı sorular ile tablo/grafik soruları analitik düşünme becerisi gelişmiş olan öğrenciler için uygundu. Bakanlığın yayınladığı kazanımlardan bazılarının soru olarak karşımıza gelmediği görüldü. Genel olarak ipucu yakalama ve zaman yönetimi bakımından Türkçe sorularının belirleyici branş olduğu söylenebilir.

Matematik Zümresi

2023 LGS Matematik soruları birinci dönem konuları açısından dengeli bir dağılım göstermektedir.

Geçen yıllarda yapılan LGS sınavlarında olduğu gibi bu yıl da sınavdaki sorularda öğrencilerin soruları somutlaştırabilmeleri, daha rahat yorum yapabilmeleri için şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanılmıştır. Sorular geçmiş yıllarda uygulanan sınavlardaki sorularla ve MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla paralellik göstermekle birlikte bu yıl soruların ifadelerinin daha açık ve net olduğu gözlenmektedir. Düzenli çalışan, MEB örnek sorularını ve geçmiş yıllarda çıkan soruları çözen, sınavın kapsadığı kazanımlara hâkim olan bir öğrencinin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur."

Fen Bilimleri Zümresi 

Sınav sorularının bilgi hâkimiyeti ve yorum becerisini ölçmeye yönelik olduğu görülmektedir. Deneysel düzeneklerin ve günlük yaşamdan örneklerin kullanıldığı, metin, grafik ve görsellerin yer aldığı sorular öğrencilerimizin karşısına çıkmıştır. Müfredat ve kazanımlara hâkim, okuduğunu anlayarak yorum yapabilen öğrencilerin zorlanmadan başarılı bir şekilde yapabilecekleri bir sınav uygulaması olmuştur.

İngilizce Zümresi 

Bu yılki İngilizce dersi soruları Milli Eğitim Bakanlığının konu ve kazanımları ile uyumludur fakat yayınlanan örnek sorularla uyuşmamaktadır.

Sınavda diyalog sorularına ağırlık verilmiş ve verilen diyaloglara bağlı kalarak çıkarımlar yapılması istenmiştir. Cümle yapıları ve soru kökleri gayet anlaşılır ve yapılabilirlik düzeyleri yüksekti.

Soru kökünde olumsuz ifade kullanılarak dikkat isteyen iki eleyici soru vardı.

Kısaca okuma-anlama becerisi iyi olan, yeterli kelime ve İngilizce kalıplara hâkim olan öğrencilerin İngilizce bölümünü rahatlıkla tamamladığını söyleyebilirim.

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Zümresi 

2023 LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularında sınav kapsamında yer alan ünitelerin hepsinden soru sorulmuştur. Paragraflar da alıntı metinler kullanılmıştır. Harita sorusu sorulmamıştır. Fakat tablo ve şemaya dayalı iki soru mevcuttur. Neden sonuç ilişkisi kurabilen öğrencilerin rahat bir şekilde cevap verebileceği sorulardan oluşmaktadır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümresi

Din kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları geçmiş yıllara göre biraz daha zordu. Soruların tamamı bilginin yorumu şeklindeydi. Bununla birlikte ayet ve hadislerin, örnek olayların konu bağlantılarına hâkim olmayan öğrencileri eleyecek şekildeydi. Kavram ve tanımları bilmelerinin önemini şıkları eleme safhasında görüyoruz. Genel olarak kazanımlara uygun fakat konu dağılımı 1.ve 2. ünite ağırlıklıydı.

Özetle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının tamamen bilgiden bağımsız olmadığı kanaatindeyim. Dini ve ahlaki bilgileri örnek olaylar, ayet ve hadisler üzerinden bağlantı kurarak ölçmeye yönelik, mantık muhakeme becerilerini test etmeyi amaçlayan bir yapıda olduğu görüşündeyim.

Haberi Paylaş: