Mesleki ve Tek.And.Lisesi

26/05/2014 11:24

ÖZEL ALTINYILDIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

*Hemşire Yardımcılığı

*Hemşirelik

*S.B.T

*A.T.T

            Özel Altınyıldız Koleji 1998 yılından itibaren Nevşehir ilinde ilklere imza atması ,çağdaş, kaliteli ve özgün eğitim anlayışı ile gençlerimizin  hayata hazırlanmasında “Türkiye ‘nin Örnek Okulu “ olarak eğitim öğretim alanında haklı yerini almıştır.

2013-2014 Eğitim-öğretim yılında da yine ilimizde ilk Özel Altınyıldız Anadolu Sağlık Meslek Lisesini açmıştır.

Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda ; Cumhuriyetin temel niteliklerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaçları doğrultusunda toplumun sağlık personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, sağlık hizmet sunumunun kalitesini daha da yükseltecek, sağlık hizmetlerine güveni artıracak, kendisi ve toplumuyla barışık, mesleğiyle ilgili yenilik ve gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini yenileyen milli, manevi, ahlaki ve insani değerleri benimseyen sağlık elemanları yetiştirmek amacıyla;

          *Hemşirelik alanında 48 öğrenci,

          *Sağlık Alanı Acil Tıp Teknisyenliği dalında 48 öğrenci kaydı yapılarak eğitim /öğretime başlamıştır.

2014-2015 Eğitim/öğretim yılında da Özel Altınyıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ; Sağlık hizmetleri alanında Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği alanlarında eğitim öğretime başlamıştır.

 Sağlık Alanında 9.sınıflarda ortak ders programı  uygulayarak;

10.sınıfta öğrencilerimizin YEP puanı ve 9.sınıf ağırlıklı başarı ortalamasının aritmetik ortalaması sonucunda;

          *Hemşire Yardımcılığı

          *Sağlık Bakım Teknisyenliği dalları seçimi yapılacaktır.

Mesleki ve Teknik  Anadolu Lisesinin eğitim  süresi 4 yıldır.

Öğrencilerimize okul ortamında 9.10.ve 11.sınıfta  derslik ve uygulama laboratuvarlarında kültür  dersleri ve alan-dal dersleri okutulur.12.sınıfta haftada 2 gün okulda teorik dersler ,3 gün de Özel ve kamu Hastanelerinde,  Acil Komuta Kontrol Merkezinde “ İşletmede beceri eğitimi “ yaparak eğitimlerini tamamlarlar.

Mezuniyet sonrası ;

           * Sağlık Sektöründe İş Bulabilme

           * Ek Puanla 4 Yıllık Fakülteleri Kazanabilme

          * Sınavsız Geçişle 2 Yıllık Bölümlere Geçebilme Şansına Sahip Olacaklar

Öğrencilerimiz;Okulumuzda  verilen bilgileri becerileriyle birleştiren, sorumlu, iletişime girdiği bireye karşı, sempatik ve kaliteli sağlık  hizmeti sunan personelin yetişeceği adres olarak tercih edilerek  fark yaratan ve insana saygı esasının uygulandığı; çalışan ve hizmet alanlarının beklenti, duygu ve düşüncelerine değer verildiği bir ortamda yetişmektedir.

Eğitim –Öğretim İmkanlarımız

Tecrübeli ,güçlü ve başarı odaklı öğretmen kadrosu,

Kurumsal ve bireysel gelişmelerin bilimsel verilerin uygulamalar ile  hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla ;

*13 adet sinevizyonlu  derslik  

 

*Hemşirelik Uygulama Laboratuarı

 *Acil Tıp Teknisyenliği Uygulama Laboratuvarı

*BT  Laboratuarı

 *3 D Sınıfı

*Fizik/Kimya/Biyoloji Laboratuarları

* 3 adet Akıllı Sınıf  Dersliği

*Kütüphane

 *Okuma Salonu

*Görsel Sanatlar/Müzik Atölye Sınıfı

* Etüt Çalışma Salonları

*Yarı Olimpik Yüzme Havuzu

* Kapalı Spor Salonu

*Halı Saha

* Açık Basketbol ve Voleybol Sahaları

* Satranç Salonu

* Konferans Salonu

*Kantin-Kafeterya-Oturma Salonu

* Yemekhane 

*Revir ile eğitim/öğretim faaliyetleri

 

Kurumsal ve bireysel gelişmenin “Sürekli Eğitim ve İyileştirme” anlayışının uygulanması sonucu gerçekleşeceğine inanılarak, çalışmalardaki etkililik ve verimliliğin ekip çalışmalarıyla sağlanacağı anlayışı kabullenilerek top yekün ekip çalışmaları ile hizmet sunulmaktadır.

‘‘Seçiminizi doğru yapın,hayata bir adım önde başlayın’’

HEMŞİRE YARDIMCILIĞI

Hemşire Yardımcılığı: Hemşire nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir.

Hemşire yardımcısı;

a) Hasta odasının düzenini ve temizliğinin yapılmasını sağlar.

b) Hastanın yatağını yapar,

c) Hasta güvenliğinin sağlanmasına yardım eder.

ç) Hastanın tedavi planında yer alan ve hemşirenin uygun gördüğü oral ilaçları hastaya verir.

d) Hastanın kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardım eder.

e) Hastanın deri bütünlüğünü gözlemleyerek hemşireye bilgi verir.

f) Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım eder.

g) Yatak yarasını önlemeye yönelik koruyucu işlemlerde hemşireye yardım eder.

ğ) Hastanın günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesine yardım eder.

h) Yataktan kalkamayan veya kalkması uygun görülmeyen hastanın boşaltımına yardımcı olur, varsa boşaltımla ilgili sorunlarını hemşireye bildirir.

ı) Hastanın idrar torbasını boşaltır veya değiştirir.

i) Hastadan steril olmayan idrar örneği ve dışkı örneği alır.

j) Hastanın beslenme programına uygun olarak beslenmesine yardımcı olur

k) Kilo takibi gereken hastalarda günlük kilo takibini yapar.

l) Hemşirenin uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım eder.

m) Hareket kısıtlılığı olan hastalarda uygun görülen pozisyonu verir.

n) Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat eder.

o) Hasta için planlanan egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder.

ö) İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri hemşireye bildirir.

p) Ölüm sonrası yapılması gereken bakımları uygular.

r) Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.

s) Hasta bakımında kullanılan malzemelerin hazırlanmasını, temizliğini, dezenfeksiyonunu ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.

SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENİ

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  sağlık bakım teknisyenliği programından mezun olup en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık meslek mensubudur

a) Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip ederek kendini geliştirmek,

b) Ekip çalışması bilinciyle hareket etmek,

c) Doğru mesajı almak ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,

d) Hasta ve yaralıyı güvenli bir ortama alarak ilk yardım müdahalelerini yapmak,

e) Hasta ve yaralıya kardio pulmoner resusitasyon uygulamak, suni solunum yapmak, kalp masajı uygulamak,

f) Hasta ve yaralının ilk yardım müdahalesi öncesi ve sonrası sağlık kuruluşuna taşınması amacıyla triyaj işlemlerini yapmak,

g) İlk yardım müdahalesi yapılmış olan hastanın ambulansa ya da sağlık kuruluşuna uygun pozisyonda taşınmasını sağlamak,

ğ) Uygulanan ilk yardım müdahalelerinin ambulansta devamını sağlamak ve ilgili sağlık kuruluşuna teslim etmek, 

h) Acil yardım ve kurtarma hizmetlerini yaparken kendisi ve çevresindekileri her türlü tehlike ve kazalardan koruyacak önlemleri zamanında almak,