Anaokulu

Burdasınız Ana sayfa Anaokulu
15/08/2014 16:42

 

Küçük hanımlar,küçük beyler!

Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız.
Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.
Kendinizin ne kadar önemli ,değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.
Sizlerden çok şey bekliyoruz.                                                                                                                                                                                                  

 

 

     Türkiye’nin en güzel kampüslerinden birinin bünyesinde bulunan,bölgenin en modern ve en donanımlı,3 katlı  anaokulumuzda 15 şubede 300 öğrenci kontenjanımız vardır. Anaokulumuzda 24 – 66 ay aralığındaki öğrencilerimiz öğrenimlerine devam etmektedirler.

      Kreş ve Anaokulumuz da 08:30 – 16:40 saatleri arasında tam gün eğitim verilmekte olup,dersler alanında uzman ,donanımlı öğretmenlerimizce okutulmaktadır.Ayrıca   Kreş ve Anaokulumuzda Müzik,Montessory,Temel Dini Bilgiler(Seçmeli) ,Drama,Halk Oyunları,Satranç,Bale,Beden Eğitimi,Jimnastik ve Yüzme dersleri;alanında uzman branş öğretmenlerimiz tarafından yürütülmektedir.

    Altınyıldız   Kreş ve Anaokulu ,2-6 Yaş arası çocuklarımıza;sıcak ve samimi aile ortamında başarılı ve özgüven duyguları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek amacıyla kapılarını açmıştır.

     Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öngörülen mevzuata uygun olarak değişik yaş gruplarına dahil çocukların kişisel yetenekleri,gelişimleri göz önüne alınarak;özel hazırlanmış  oyun,eğlence ve eğitim programlarımız bulunmaktadır.

    Özel Altınyıldız   Kreş ve Anaokulumuzda öğrenciler bilgiyi ezbere dayalı olarak değil,araştırarak,sorgulayarak,yaparak ve yaşayarak edinirler.Çocuklar özdisiplinli,benlik sahibi saygılı,gelişmiş bir toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan; paylaşımcı,kendini ifade edebilen ,sorumluluk sahibi kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren ,gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı,doğayı koruyan ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bireyler olmak üzere eğitim alırlar.

     Özel Altınyıldız   Kreş ve Anaokulu ;çocukların gelişim düzeyleri,ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programı bilimsel bilgiyi ön plana çıkaran,sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren ,yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışı ve aile katılımına olan desteği ile alanında öncü bir kurum olmaktadır.

UYGULADIĞIMIZ METOTLAR:

1.      Soru Cevap Yöntemi

2.      İşbirliğine Dayalı Öğrenme

3.      Problem Çözme Becerisi

4.      Oyun Oyunlaştırma Yöntemi

5.      Montessori Metodu

6.      High Scope Eğitim Yaklaşımı

7.      Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi

8.      Eğitimde Çoklu Zeka Yöntemi

9.      Gözlem Tekniğinin Ve Deney Tekniğinin Kullanıldığı Yöntem Ve Metotları Uygulayarak

Okul Öncesi Eğitimimizde:

1)      Kendine güvenen, başarılı olacağına inan, sonuca değil sürece odaklanan yetişkinden yardım isteyebileceğini bilip gerektiğinde ondan yardım isteyebilen,

2)      Meraklı, öğrenmenin keyif veren bir deneyim olduğuna inanan,

3)      Amaçlı bir etki yaratabilmek için sabırlı olması gerektiğini bilen, başladığı işi bitiren,

4)      Özdenetimi olan, duygu ve davranışlarını yaşına uygun biçimde ayarlayıp denetleyen, kendisi ve başkalarını için tehlikeli olabilecek durumlar yaratmaktan kaçınan, ayrıca ilgi, istek ve yeteneklerinin farkında olan,

5)      İlişki kurabilen, diğerleri tarafından anlaşıldığını ve diğerlerini anladığını hissederek iletişime geçebilen, empati yeteneği olan,

6)      İletişim yeteneği olan, duygu-düşünce alışverişince bulunabilen, duygularını fark ederek adlandırıp söze döken,

7)      İşbirliği yapabilen, grup içinde kendi gereksinimlerin ve haklarıyla başkalarınınkini dengede tutma becerisini kazanan,

8)      Kişisel bütünlüğü olan, duygularını, düşüncelerini, söylediklerini ve yaptıklarını dengeleyebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz.

 

ANAOKULUNDA BRANŞ DERSLERİ

İNGİLİZCE: Haftada 10 saat İngilizce dersi ile İngilizce öğretimini klasik dil öğretiminden çıkarıp teknolojik donanımlı sınıflarımızdan yaralanarak ve öğrencilerimizin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak yaşlarına uygun oyun ve etkinliklerle zenginleştirmekteyiz.

SATRANÇ :Çocuklarımıza doğru ve hızlı düşünme , plan yapma becerisi kazandırırken,onların sosyal yönden hızlı gelişimlerini sağlar.Ayrıca büyük,küçük,az,çok,uzun,kısa vb. kavramları öğrenirler.Altınyıldız anasınıfında haftada 1 saat satranç dersleri verilmektedir.

MÜZİK: Dersimizdeki amacımız çocuklarımızda müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığımı artırmaktır.

ASTRONOMİ VE DENEY DERSİ: Öğrencilerimizin gözlem yapma becerilerini geliştirerek bilime olan meraklarını açığa çıkarmak hedeflenmektedir.

DRAMA: Öğrencilere rol içinde kendi duygu ve düşüncelerini daha rahat ifade etme imkanı sağlarken başkaları ile daha rahat ilişki kurma becerileri geliştirilmektedir.

BEDEN EĞİTİMİ :Beden Eğitimi derslerimizde çocuklarımızın büyük kas gruplarını geliştirirken oyun ve spor etkinlikleriyle bağlılık,takım ruhu ve ait olma duygularını geliştirmek amaçlanmaktadır.Haftada 2 saat Beden Eğitimi dersi uygulanmaktadır.

HALKOYUNLARI: Öğrencilerimize kültürümüzü,gelenek ve göreneklerimizi  tanıtırken yaratıcılığı estetik bir seviyeye ulaştırmak,eğlenmek,vücut dengesini ve koordinasyonunu sağlamak,zihinsel ve motor gelişimlerini desteklemek hedeflenmiştir.Haftada 1 saat Halk Oyunları dersi uygulanmaktadır.

BALE DERSİ:  Çocuklarımızın esnek, zarif, sağlam ve sağlıklı bir vücudunun egzersizlerle desteklenerek geliştirilmesi amaçlanmaktadır.Haftada 1 saat Bale dersi uygulanmaktadır.

JİMNASTİK:  Bilindiği üzere 3 yaşından itibaren başlayan ve tüm spor branşlarının alt yapısını oluşturan jimnastik sporu;Denge,koordinasyon ve kuvvet temellerine dayanır.Dolayısıyla okulumuzda bu sene çocuklarımız özgüvenlerini geliştirme ve bu yönden bedensel gelişim çalışmaları uygulanacaktır.

YÜZME DERSİ: Doğru teknikle yüzmeyi öğrenen bir çocuk sonraki yıllarda sporcu olmasa dahi düzgün bir vücuda,iyi bir duruşa ve sağlıklı bünyeye sahip olur.Bu bilinçle mevsimsel şartlara bağlı olarak yüzme dersleri verilmektedir.                                          

OKUMA YAZMA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI DERSİ: Okumayazmaya hazırlık çalışmaları ilköğretime hazırlık çalışmalarının içerisinde yer alan ve çocukların ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluluk düzeylerini arttırmak amacıyla yapılan etkinliklerdir. Kesinlikle okuma yada yazma öğretmek amacını taşımaktadır. Haftada 1 saat Okuma Yazma Hazırlık Çalışmaları dersimiz vardır.

MONTESSORİ: Tüm sınıflarımız için haftada 2 ders saati olarak uygulanmaktadır.

BİNİCİLİK EĞİTİMİ: Midilli türü atlarla mevsim şartları elverdiği dönemlerde okul bahçemizde binicilik eğitimi verilmektedir.

TRAFİK EĞİTİMİ: Çok modern trafik eğitim pistimizde öğrencilerimize akülü arabalarla trafik eğitimi verilmektedir.

TEMEL DİNİ BİLGİLER: Anaokulu öğrencilerine seçmeli olarak temel dini bilgiler dersi verilmektedir.

 

ÖZEL ALTINYILDIZ ANAOKULUNDA BİR GÜN

      Ana okulumuz 08: 30 ’ da eğitime başlar. Çocuklarımız sınıf öğretmenleri ve görevli personellerimiz tarafından karşılanır ve sınıflarına alınırlar.

Diyetisyenimiz tarafından hazırlanan sabah kahvaltısı 09: 00’ da öğle yemeği 12: 30’da ikindi kahvaltısı 15: 00’da yapılır.

 

Sınıflarımızda;

Serbest Zaman Etkinlikleri (Oyun Merkezlerindeki Etkinlikler)ile güne başlanır.

Türkçe Dil Etkinlikleri Hikaye öncesi(Parmak Oyunları, tekerlemeler ve bilmeceler vs.) Hikaye anlatma(Kukla ile anlatma, slayt ile anlatma, kitaptan okuma vs )

Hikaye Sonrası (Hikaye tamamlama, dramatizayson ,soru-cevap tekniği vs.)

Sanat Etkinlikleri Yoğurma maddeleri, kağıt işleri(kesme, katlama, yırtma, yuvarlama),baskı ve boya çalışmaları,kolaj çalışmaları ,proje çalışmaları vs.

Oyun Etkinlikleri Bahçe oyunları, salon-sınıf oyunları (eşli oyunlar, taklidi yürüyüşler, rontlar, halka oyunları) yarışmalı oyunlar, dinlendirici oyunlar.

Müzik Etkinlikleri Şarkı söyleme, şarkı öğrenme, müzikli dramatizasyon çalışmaları, ritim çalışmaları cd ile müzik dinleme vs.

Okuma-Yazma Çalışmaları   ses ve çizgi çalışmaları, kavram çalışmaları, matematik çalışmaları (eleştirme, gruplama sayı-renk,renk-şekil  ,grafik,örüntü vs)

Dikkat Ve Algı Çalışmaları

Fen Ve Doğa Çalışmaları Gezi-Gözlem, Deneyler, Laboratuar çalışmaları, bitki yetiştirme,hayvan besleme.

Mutfak Etkinlikleri Pasta süsleme, kurabiye yapma,yoğurt mayalama,meyve salataları,limonata hazırlama vs.

Akıl Oyunları Etkinliği  Çabuk öğrenmede geleceğin metodu olarak kabul edilen zeka oyunları ile çocuklarımızın akıl yürütme, problem çözme,iletişim kurma,Türkçeyi doğru,etkili ve güzel kullanma , eleştirel düşünme,yaratıcı düşünme ve girişimcilik becerilerini kazandırma.

Manipülatif Çalışmalar  İpe boncuk dizme, mandal çalışmaları, ip bağlama,düğme-fermuar açma kapama,ayakkabı bağcık bağlama-açma.

Sosyal Etkinlikler  Doğum günleri kutlama, partiler (pijama, ters-düz, renk vs.),yılsonu gösterisi.

Aile Katılımları hafta sonu pekiştirici etkinlikler, veli görüşme saatleri, veliler ile telefon görüşmeleri ve çocuklarımızın bireysel gözlem formu defteri ile velilerin günlük bilgilendirilmesi, veli toplantıları.

Dinlenme Saati  Küçük yaş grubumuzda 13:00 – 15:00 saatleri arasında uyku saati, sınıf öğretmeni gözetiminde sağlanmaktadır.

Sağlık Hizmetleri Okulumuz hemşiresi tarafından çocuklarımız gelişim takipleri, aşı ve ilk yardım hizmetleri verilmektedir.

Yapılan bu etkinliklerle günlük aktivitelerimiz 17: 40’de sona erer, çocuklar öğretmenleri tarafından servis görevlilerine teslim edilerek,servislere güvenli binişleri sağlanmaktadır.